Plickers

Plickers

Plicker kun je inzetten als controlemiddel om te kijken of leerlingen de uitleg begrepen hebben. Het is een soort stemtool waarbij leerlingen het juiste antwoord moeten kiezen. Met Plickers laat je de leerlingen ‘stemmen’, zonder stemkastjes. Leerlingen hoeven alleen maar een papiertje omhoog te houden. De tablet of smartphone van de leerkracht scant en verwerkt de scores.

Voorbeeld van het gebruik van deze tool

Plickers werkt met meerkeuzevragen met maximaal vier antwoorden. De leerlingen hebben een A4tje met daarop een soort QR-code. Ze houden deze in de lucht met het figuur zó dat het volgens hun juiste antwoord aan de bovenkant zit. Door de tablet (of smartphone) op de klas te richten, worden alle antwoorden (kaartjes) gescand. De antwoorden kun je rechtstreeks op het digibord tonen en ook opslaan.

Praktische tip

← verder zoeken ga naar deze tool →
direct naar deze tool →