Acadin

Acadin

Acadin biedt een digitale leeromgeving met uitdagende leeractiviteiten speciaal voor cognitief getalenteerde leerlingen. Daarnaast biedt Acadin ondersteuning aan begeleiders van deze leerlingen om opdrachten op maat aan te bieden.

Waarvoor gebruik je deze bron?

Acadin biedt ruimte om de talenten van (zeer) intelligente en (hoog)begaafde leerlingen op de basisschool verder te ontwikkelen. Acadin ondersteunt bij het vormgeven van verrijkingsonderwijs op maat door middel van een rijke leeromgeving voor leerlingen, leerkrachten en anderen die een rol spelen bij de begeleiding van talentvolle leerlingen.

Geef een voorbeeld van het gebruik van deze bron

De school stelt een moderator (beheerder) aan. Deze beheerder maakt eenmalig de gebruikersaccounts aan van de leerlingen en de begeleiders die mogen werken binnen het betreffende Topdomein (eigen afgeschermde omgeving van de school, verrijkingsgroep of gebruikersgroep). De beheerder zorgt ook voor de koppeling van leerlingen aan hun begeleider(s) en beheert de gebruikersgegevens in geval van wijzigingen.

De gekoppelde leerkracht kiest voor de kinderen die aan hem/haar zijn toegewezen een aantal taken uit die de leerling moet gaan doen. Hieraan is eventueel een tijdsplanning te koppelen.

Dat kan bijvoorbeeld een extra taalopdracht, een webpad, een experiment, onderzoek of ander verrijkingsmateriaal zijn. Als een leerling met zijn gewone werk klaar is, kan hij/zij werken aan het materiaal van Acadin. Als er vragen zijn, kan de leerling de begeleider een mailtje sturen. Als een opdracht is afgerond, komt het in een inlevermap terecht, waarna de leerkracht het werk kan beoordelen en feedback kan geven. Kinderen kunnen ook zelf opdrachten kiezen als de begeleider dit toestaat.

Kosten voor het gebruik van de bron

Acadin is tot en met het schooljaar 2013-2014 in ieder geval gratis te gebruiken, maar over schooljaren 2014-2015 en verder kunnen SLO en Kennisnet geen garanties geven. Het ministerie van OCW verkent op dit moment de mogelijkheden om Acadin te laten voortzetten door marktpartijen. Daarbij is de inzet dat het onderwijs zoveel mogelijk kan blijven profiteren van de omgeving Acadin en het bijbehorende digitale leermateriaal.

Praktische tip

Als je als school met Acadin gaat werken is het goed om de betrokken leerkrachten vooraf goed te instrueren. Ook de leerlingen moet goed duidelijk gemaakt worden wat er van hen verlangd wordt. Houdt tussendoor steeds evaluatiegesprekken met de leerling en zet de tijdsplanning (inleverdatum) in het begin niet te scherp. Kinderen moeten er eerst aan wennen. Geef ook de ouders een handleiding, omdat kinderen er ook thuis aan kunnen werken.

Er staan o.a. veel minipaden, webpaden en piekerpaden in het aanbod. De antwoordbladen hiervan zijn niet gratis, maar zijn voor een gering bedrag te verkrijgen op http://antwoorden.yurls.net/

Bijzonderheden

Er is een ruim en gevarieerd aanbod. Bekijk als leerkracht wel steeds de opdrachten goed van tevoren, en kijk wat er aan materialen allemaal nodig is. Er zijn duidelijke handleidingen voor de beheerder, leerkracht en leerling. Belgische scholen kunnen ook kosteloos gebruik maken van Acadin. Als leerkracht kunt u ook zelf materiaal aanleveren aan Acadin

← verder zoeken ga naar deze bron →