Digischool – voor PO en VO

Digischool – voor PO en VO

De Digitale School is een stichting die tot doel heeft om alternatieve leerwegen aan te bieden aan leerlingen. Tevens ondersteunt zij leraren die deze leerwegen willen ontwikkelen en gebruiken. Daartoe heeft de stichting een educatieve website ontwikkeld die wordt onderhouden door ongeveer 35 leraren uit het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs uit heel Nederland. In Vaklokalen bieden deze onderwijsgevenden gratis digitaal lesmateriaal aan.

Via “Vakcommunities” wordt leraren een platform geboden waar zij nieuws en ondersteuning kunnen vinden en waar zij materiaal kunnen uitwisselen. Deze Vakcommunities komen tot stand in samenwerking met Kennisnet.

Waarvoor gebruik je deze bron?

Met de leermiddelendatabase kan je als leraar gemakkelijk zoeken in een ruim aanbod van materialen voor in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Deze materialen staan op vakgebied, thema en groep gesorteerd. Je kan zelf ook leermiddelen insturen. De website bevat o.a. tips, trucs, informatie, oefeningen, voorbeelden en handige links. Daarnaast zijn er vaak ook interactieve onderdelen beschikbaar en worden er allerlei handige studietools aangeboden die de leerling kunnen ondersteunen bij het leerproces.

Geef een voorbeeld van het gebruik van deze bron

Bij het vak Grieks kom je op een volledig ingerichte pagina vol met digitaal leermateriaal. Zo is er allerlei informatie te vinden, examenonderwerpen staan uitgebreid uitgewerkt met allerlei multimediale elementen, je kan er woordjes oefenen en het staat er vol met handige links naar allerlei websites en andere ondersteunende materialen.

Praktische tip

Leerlingen kunnen de links die in de diverse vaklokalen voor leraren staan natuurlijk ook gewoon bekijken. Op het niveau van zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs.

Bijzonderheden

Naast de website, draagt De Digitale School haar onderwijsvisie uit door middel van presentaties en workshops voor scholen en instellingen en ontwikkelt zij applicaties voor het onderwijs, zoals WRTS (woordjes leren) , Klikbrief (het leren hoe en maken van een brief) en Memoryspelen.

Hoe is de bron inzetbaar bij Mediawijsheid (verzorgd door Mediawijzer.net)

mediawijzernetDe Digitale School zorgt met de vakcommunities al jaren voor kennis- en informatie-uitwisseling tussen leraren die elkaar niet of nauwelijks kennen. Binnen de leermiddelendatabase in de vakcommunities is veel materiaal beschikbaar. De meeste leraren zullen dit gebruiken als aanvulling op hun bestaande stof. Als men zich goed oriënteert binnen deze omgeving is er veel materiaal te halen. Het idee van de community is tevens dat er door iedereen op elk moment nieuw materiaal aangeleverd kan worden. Dit wordt actief gedaan door een vaste redactie, maar het is ook mogelijk om zelf lessen – of lesgedeeltes – toe te voegen aan de vakcommunity. Omdat het gaat om open leermateriaal kan iedereen er gebruik van maken. In sommige gevallen zullen leraren het aangeboden materiaal bewerken zodat het beter aansluit bij hun overige lessen.

 

 

← verder zoeken ga naar deze bron →