Gym Wijzer!

Gym Wijzer!

Gym Wijzer! ® is een digitaal leermiddel dat mogelijkheden biedt tot aanleren en ondersteunen van bewegingsactiviteiten gebaseerd op de bewegingsactiviteiten uit ‘De Lesbrieven’. Met behulp van video’s en kijkwijzers zien leerlingen wat ze kunnen uitvoeren en oefenen. Alle video’s en kijkwijzers zijn onder de 12 leerlijnen van het bewegingsonderwijs gebracht. Het doel hiervan is dat leerlingen met behulp van een laptop, tablet, smartphone of digibord, ongeacht het besturingssysteem, zelfstandig of samenwerkend bewegingsactiviteiten eigen kunnen maken. Ook groepsleerkrachten en vakleerkrachten bewegingsonderwijs kunnen Gym Wijzer! ® inzetten bij hun lessen en hen helpen de kwaliteit van en variatie in de gymlessen een impuls te geven.

Waarvoor gebruik je deze bron?

Je gebruikt deze bron om de lessen bewegingsonderwijs te verbeteren. Gym Wijzer! richt zich vooral op samenwerkend leren, maar kan ook ingezet worden om het motorisch leren te stimuleren. Er zijn nu 24 bewegingsactiviteiten gemaakt, met elk video’s en kijkwijzers.

Geef een voorbeeld van het gebruik van deze bron

Tijdens de les kunnen kinderen / jongeren en/of leerkracht via een tablet in de gymzaal oefeningen bekijken en uitvoeren.

Kosten voor het gebruik van de bron

Het gebruik van Gym Wijzer! kost 15 euro per jaar.

Praktische tip

Gym Wijzer! is vooral handig om te gebruiken tijdens de gymles, met behulp van een tablet. Internetverbinding is dan wel vereist!
Men kan het ook gebruiken als voorbereiding in de klas op een digibord.

Bijzonderheden

Er zijn ook video’s beschikbaar met informatie over en voorbeelden van hulpverlening, zowel voor leerkracht als leerling.
Gym Wijzer! vult de database met video’s elk jaar aan met nieuwe bewegingsactiviteiten.

← verder zoeken ga naar deze bron →
direct naar deze bron →