Khan Academy

Khan Academy

Khan Academy biedt een elearning omgeving voor leerlingen en docenten. Deze omgeving bevat een grote hoeveelheid instructievideo’s van rekenen tot computerprogrammeren en oefeningen voor rekenen en wiskunde. Ook kent het een rijke learning analytics functie voor leerlingen en docenten.

Khan Academy NL  biedt informatie voor Nederlandse leerlingen en docenten die Khan (willen gaan) gebruiken of willen meehelpen met het vertalen van instructievideo’s.

Waarvoor gebruik je deze bron?

Leerlingen kunnen zelfstandig aan de slag met de verschillende vakgebieden.  Hierdoor is Khan Academy zeer geschikt voor flipping the classroom.

Boven de 12 jaar maken ze zelf een account aan, voor jongere leerlingen doet de leraar dat. Ze kiezen zelf welke leerdoelen/onderwerpen ze willen leren óf volgen de suggesties van Khan. Alle activiteiten en resultaten (oefeningen, video’s, badges, interactie met andere gebruikers) zijn inzichtelijk voor de leerling en zijn coach(es). De coach is doorgaans de leraar, maar kan ook een ouder of medeleerling zijn. De leerling kan zelf ook coach zijn voor een medeleerling. Een coach kan suggesties geven voor onderwerpen waaraan de leerling kan werken.

De leraar heeft een overzicht van de resultaten van de klas(sen). Hij ziet per onderwerp hoe de leerlingen er voor staan. Als de leerlingen met Khan Academy werken, ziet hij ‘live’ de intensiteit waarmee dit gebeurt (energy points).

Heeft de leraar hulp nodig bij het inzetten van Khan Academy in de klas, dan kan hij gebruik maken van de Teacher Toolkit op Khanacademy.nl.

Geef een voorbeeld van het gebruik van deze bron

Een leerling wil bijvoorbeeld leren rekenen met breuken. Hij typt ‘fractions’ in de zoekbalk en krijgt alle paragrafen over breuken op een rij. Hij begint bij de eerste paragraaf met de bovenste video of oefening óf kiest welk onderdeel van breuken hij wil leren. Bijvoorbeeld: Breuken optellen en aftrekken (addition and subtraction fractions). Bij vijf goed beantwoorde opgaven op een rij verdient de leerling punten. Bij voldoende punten krijgt de leerling een badge. In het resultatenoverzicht zien de leerling en coach in hoeverre het optellen en aftrekken van breuken beheerst wordt.

Praktische tip

Wil je Khan Academy spelenderwijs introduceren in jouw lerarenteam? Doe dan de Khan Proeverij. Het lesplan en spelformat voor deze workshop vind je bij de links en documenten van de Teacher Toolkit op Khanacademy.nl. Na twee bijeenkomsten zijn alle leraren en leerlingen ervaren Khangebruikers!

Bijzonderheden

Veel video’s zijn al vertaald in het Nederlands. Door rechtsonder een filmpje op ‘ondertiteling’ te klikken, kun je de gewenste taal selecteren.

Voor wiskunde vo onderbouw en wiskunde B 4/5 havo kun je bij de Nederlandse onderwerpen vergelijkbare stof in Khan Academy vinden. Deze lijst van video-urls die naar een paragraaf binnen Khan leiden is te vinden bij de links en documenten van de Teacher Toolkit op Khanacademy.nl.

← verder zoeken ga naar deze bron →