Leerlingen voor Leerlingen

Leerlingen voor Leerlingen

Het innovatieve concept Leerlingen voor Leerlingen behoorde in april 2010 tot de vijf uitverkoren projecten van de Innovatie Impuls Onderwijs, een initiatief van de ministeries van Economische Zaken en Onderwijs, Cultuur & Wetenschap. Het project is in 2011 van start gegaan met 26 scholen voor voortgezet onderwijs.

Een onderdeel van dit project was: de deelnemende scholen produceren didactische filmpjes over alle vakken in de onderbouw van het voortgezet onderwijs, voor alle onderwijssoorten. Het uitgangspunt is dat oudere leerlingen onder begeleiding van docenten instructiefilmpjes maken voor jongere leerlingen. De gedachte daarachter is dat uitleg door leerlingen andere leerlingen meer aanspreekt. Leerlingen hanteren begrijpelijk taalgebruik, in tegenstelling tot veel (vooral ook ervaren) docenten (Bron: publicatie Inspectie van het Onderwijs, jaarverslag 2009).

De deelnemende scholen hebben de taken verdeeld, zodat voor vrijwel alle vak-leerjaar combinaties in de onderbouw filmpjes zijn gemaakt (per school 60 filmpjes). Nadat een filmpje binnen de school door de vakdocent en een leerlingenredactie is goedgekeurd wordt het beoordeeld door docenten en leerlingen van een andere deelnemende school. Pas na een positieve beoordeling wordt een filmpje gepubliceerd. Op die manier is de kwaliteit gewaarborgd. In een aantal gevallen zijn filmpjes niet door leerlingen zelf gemaakt, maar hebben zij het bijvoorbeeld gevonden op YouTube. Ook die filmpjes zijn getoetst op kwaliteit.

Waarvoor gebruik je deze bron?

De deelnemende scholen zijn met ingang van het schooljaar 2013/2014 begonnen met een experimentele inzet van de filmpjes in de lessen om te bekijken of dat het leerrendement vergroot, bijvoorbeeld via “flipping the classroom”.

Docenten kunnen verwijzen naar de filmpjes voor extra uitleg, jongerejaars kunnen elk moment instructies bekijken en ouderejaars leren om goed uit te leggen.

De filmpjes zorgen er voor dat docenten in hun klas een uitleg niet opnieuw hoeven te geven. Als de leerling de stof niet snapt, staat er een filmpje klaar dat zowel op school als thuis steeds opnieuw bekeken kan worden. De docent kan zijn tijd nu anders gaan besteden; er is meer ruimte voor verdieping, interessante vragen en individuele begeleiding van leerlingen.

Geef een voorbeeld van het gebruik van deze bron

Het bekijken van een filmpje kan de uitleg van de docent aanvullen of vervangen. Leerlingen kunnen thuis of op school een filmpje bekijken en in de les de oefenstof maken.

Praktische tip

De filmpjes zijn door iedereen (gratis) te bekijken op www.lvoorl.nl. Je kan het totale bestand gemakkelijk doorzoeken op titel, vak, schoolsoort en leerjaar.

Bijzonderheden

Inmiddels zijn ruim 1.200 filmpjes gepubliceerd. Er komen nog steeds nieuwe filmpjes bij en eind 2014 zal de teller richting 1300 gaan. De deelnemende scholen hebben de taken verdeeld, zodat voor vrijwel alle vak-leerjaar combinaties in de onderbouw filmpjes zijn gemaakt (per school 60 filmpjes).

 

← verder zoeken ga naar deze bron →