Leraar24

Leraar24

Leraar24 is een platform voor de professionele ontwikkeling van leraren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Het biedt informatie over diverse thema’s die leraren in staat stelt hun vak op een goede manier uit te voeren.

De video’s en artikelen op Leraar24 zijn gebaseerd op kennis en ervaring uit de praktijk en kennis uit wetenschappelijk onderzoek.
Leraar24 is een samenwerking van de Onderwijscoöperatie, het Nationaal Regieorgaan voor Onderwijsonderzoek (NRO) en Kennisnet.

Eeen voorbeeld van het gebruik van deze bron

Leraar24 geeft achtergronden, inspiratie, oplossingen en voorbeelden die direct toepasbaar zijn in het onderwijs. Bijvoorbeeld:
– Hoe gebruik je video in de les?
– Leren jongens anders dan meisjes?
– Hoe differentieer je bij rekenen?

Praktische tip

Alle informatie op Leraar24 is gratis te raadplegen en gebruiken. Soms zijn de artikelen en video’s aangevuld met lesmateriaal, stappenplannen en checklists.
De video’s van Leraar24 kun je embedden op je eigen website.

Bijzonderheden

Leraar24 sluit aan bij de herijkte bekwaamheidseisen zoals opgesteld door de beroepsgroep van leraren. Het gaat dan om pedagogische, didactische en vakinhoudelijke bekwaamheid.
De redactie van Leraar24 bestaat uit leraren die actief werken aan de ontwikkeling van video’s en artikelen. Voor de artikelen en video’s die gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek werkt de redactie samen met onderzoekers via het NRO en de Kennisrotonde.

← verder zoeken ga naar deze bron →