My Life Story

My Life Story

My Life Story is een lessenserie over mediawijsheid en informatievaardigheden voor het praktijkonderwijs en de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo. De digitale lessen, waarin leerlingen een vaste zoekmethode aanleren, zijn flexibel doordat de docent de inhoud desgewenst kan aanpassen. In de lessen staat het leven van de leerling centraal; vandaar de naam My Life Story. De complete lessenserie – de drie modules samen – bestaat uit 25 lessen van 90 minuten. Je kunt er echter ook voor kiezen om één of enkele lessen uit te voeren.

Waarvoor gebruik je deze bron?

Deze bron gebruik je om leerlingen in vaste stappen te leren om zelfstandig betrouwbare informatie te zoeken, vinden en verwerken.

Informatievaardigheden en mediawijsheid zijn geen apart vak in het onderwijs. Toch is het goed kunnen zoeken, vinden en onderbouwen van de juiste informatie, wel belangrijk voor alle vakken. Om die reden is de inhoud van de lessenserie van My Life Story flexibel. Als docent heb je de mogelijkheid om de inhoud van de lessen aan te passen.  Standaard hebben de oefeningen een bepaald onderwerp, maar dat kan eenvoudig aangepast worden aan je eigen vak of project.

Geef een voorbeeld van het gebruik van de bron

Er zijn vele toepassingen mogelijk. Een voorbeeld: je zet één of meer lessen in bij een project over de eigen leefomgeving. Als docent pas je de opdrachtvellen van de leerlingen aan het specifieke project aan en de leerlingen leren informatie zoeken en vinden, direct gekoppeld aan het project.

Kosten voor het gebruik van de bron

Kosten voor het gebruik van de lessenserie worden in overleg bepaald.

Praktische tip

Er is voor elke les een handleiding beschikbaar. In de handleiding wordt per les aangegeven wat er aan voorbereiding nodig is door de docent. Ook is er extra uitleg voor de instructie en de opdrachten.

Bijzonderheden

My Life Story wordt (ook) aangeboden door de Openbare Bibliotheken. Het is ontwikkeld in samenwerking met scholen en bibliotheken.

← verder zoeken ga naar deze bron →