Mijnscheikunde.nl

Mijnscheikunde.nl

Mijnscheikunde.nl is een bron vol met oefenmateriaal rondom het vak scheikunde. Je vindt er oefentoetsen, uitleg, weetjes, examens en lesmateriaal.

Waarvoor gebruik je deze bron?

Je gebruikt Mijnscheikunde.nl als docent om lesmateriaal, proeftoetsen en extra uitlegvideo’s te vinden om te gebruiken in je les, of om op te geven als huiswerk. Ook kun je via Mijnscheikunde.nl contact leggen met collega-docenten. Leerlingen kunnen de bron gebruiken om zelfstandig te oefenen met de lesstof, extra uitleg te krijgen en proeftoetsen of examens te maken.

Mijnscheikunde.nl is ook ontwikkeld om jongeren enthousiast te maken voor scheikunde. Op de site vind je filmpjes van proefjes en handleidingen om zelf experimenten te doen. Ook staan er leuke scheikundige weetjes op.

Geef een voorbeeld van het gebruik van de bron

Je bent bezig met het onderwerp ‘zuren en basen’. Onder het kopje theorie vind je uitlegvideo’s over dit onderwerp. Onder het kopje oefentoetsen vind je bijbehorende toetsen voor verschillende niveaus. Je kunt leerlingen, voor of na de uitleg in de les, de opdracht geven één of enkele uitlegvideo’s te kijken en deze later te bespreken.

Praktische tip

Voor scheikundedocenten is er een besloten gedeelte om ervaringen en materialen uit te wisselen.

Bijzonderheden

Mijnscheikunde.nl is ontwikkeld door Stichting C3 en tot stand gekomen vanuit de sectorplangelden natuur- en scheikunde van de universiteiten in Nederland. Samen met Natuurkunde.nl, Sciencespace.nl en Exactwatjezoekt.nl vormt Mijnscheikunde.nl een netwerk van websites waarin een volledig aanbod aan vakinhoud en beroepenvoorlichting op het gebied van natuur- en scheikunde wordt gegeven.

← verder zoeken ga naar deze bron →
direct naar deze bron →