Natuurkunde.nl

Natuurkunde.nl

Natuurkunde.nl is dé natuurkunde site voor de bovenbouw van het middelbaar onderwijs. Leerlingen en docenten vinden hier artikelen, (examen)opgaven en een vraagbaak. Deze bron voor lesmateriaal bevat theoretische artikelen over veel natuurkundige onderwerpen. Natuurkunde.nl biedt ook proefjes, met uitleg, voor in de klas. Met alle natuurkunde examenopgaven vanaf 1999 voor HAVO en VWO kunnen leerlingen zich goed voorbereiden op het eindexamen.

Waarvoor gebruik je deze bron

Natuurkunde.nl is een bron voor lesmateriaal voor docenten. Met de vele artikelen, die gefilterd kunnen worden op onderwerp, is zowel theoretisch lesmateriaal te verkrijgen als proefjes voor in de les. Zowel de theorie als de proeven worden vaak uitgelegd met een tekst en een filmpje of afbeelding. Natuurkunde.nl is niet alleen handig voor leraren maar ook voor leerlingen. Leerlingen kunnen thuis opgaven oefenen, artikelen lezen en vragen stellen in de vraagbaak.

Geef een voorbeeld van het gebruik van deze bron

Wat extra informatie over een bepaald onderwerp of leuke filmpjes toevoegen in de les? Heeft een leerling moeite met een onderwerp uit de natuurkunde les en kan wat extra lesmateriaal gebruiken? Bijvoorbeeld over onderwerpen als magnetisme, kwantummechanica, relativiteitsleer, sterrenkunde, elektriciteit, katrollen, enzovoort. Op Natuurkunde.nl kan informatie gezocht worden over dit specifieke onderwerp. De kans is groot dat je uitleg en animaties zult vinden die je verder helpen. Omdat op Natuurkunde.nl alle eindexamenopgaven van de laatste jaren staan vermeld, met uitwerkingen, is het een uitstekende plek om extra te oefen voor het natuurkunde-examen.

Praktische tip

Op Natuurkunde.nl zijn ook (examen)opgaven te vinden over de nieuwe examenonderdelen kwantum en relativiteit.

Bijzonderheden

De site heeft circa 800.000 bezoekers per  jaar. Natuurkunde.nl is in 2002 opgericht door de natuurkundegemeenschap in Nederland: universiteiten, Nederlandse Natuurkunde Vereniging, Stichting FOM, Stichting Physica en het bedrijfsleven. De site wordt het hele jaar door veel gebruikt, maar de dagen voor de HAVO- en VWO-examens natuurkunde, is er altijd een enorme piek.

← verder zoeken ga naar deze bron →
direct naar deze bron →