Onze Energietoekomst

Onze Energietoekomst

Onze Energietoekomst is een website met gratis, direct te gebruiken en interactief onderwijsmateriaal over onze energie(toekomst) en duurzaamheid. Het materiaal is ontwikkeld door Quintel, samen met partners, en maakt gebruik van het Energietransitiemodel (ETM). Het ETM wordt steeds meer gebruikt door onderwijsinstellingen. De programma’s zijn:

  • Gratis: voor iedereen te downloaden of aan te vragen op de website
  • Actueel: de toekomstige energietransitie is een belangrijke uitdaging voor de nieuwe generatie
  • Interactief: leerlingen en studenten gaan zelf aan de slag en kunnen op interactieve wijze ontdekken wat de voornaamste oorzaken en gevolgen zijn van de belangrijke ontwikkelingen in de energiewereld
  • Veelzijdig: het Energietransitiemodel en de bijbehorende lesmaterialen zijn breed toepasbaar en geschikt voor alle niveaus en verschillende vakken (van onderbouw op het VO tot post-academisch onderwijs)
  • Volledig: de programma’s bieden inzicht in alle facetten van de energietransitie
  • Onafhankelijk: het Energietransitiemodel is op feiten gebaseerd en is uitvoerig gevalideerd door onafhankelijke experts

Waarvoor gebruik je deze bron?

Docenten gebruiken deze website als ze het onderwerp duurzaamheid en energie en hun lessen willen introduceren of verdiepen. Er kan gebruikt worden gemaakt van de kant en klare lessen, waar allerlei energie-gerelateerde onderwerpen worden behandeld. Het onderwijsmateriaal maakt gebruik van het ETM, waarmee de lessen en verkennend en interactief karakter krijgen. Tevens zijn er ook mogelijkheden voor projectdagen.

Het ETM kan ook zonder het onderwijsmateriaal gebruikt worden. Het model staat namelijk vol met informatie over alle aspecten van energie. Gebruik het bijvoorbeeld als energie-encyclopedie!

Geef een voorbeeld van het gebruik van de bron

Een voorbeeld van onderwijsmateriaal met het ETM zijn de lessen energietransitie. Daarbij kun je kiezen uit 11 gratis te downloaden lessen met elk één thema over de energietransitie. Denk hierbij aan fossiele brandstoffen, de productie van elektriciteit en de koolstofkringloop en het broeikaseffect. Omdat energietransitie een multidisciplinair thema is, zijn de lessen geschikt voor verschillende vakken. De voorbereidingstijd voor de docent is minimaal dankzij de werkbladen, maar iedereen is natuurlijk vrij het materiaal anders te gebruiken.

Praktische tip

Het ETM is ook goed op tablets te gebruiken! Gebruik voor de website van het ETM wel het liefst een nieuwere versie van je browser (bij voorkeur Chrome).

Bijzonderheden

Het ETM biedt ontzettend veel mogelijkheden. Je kunt er de toekomst mee verkennen, informatie mee opzoeken, hypothesen testen etc. Op het eerste gezicht ziet het ETM er wellicht complex uit, maar als je van de lessen gebruik maakt, word je stap voor stap door het model meegenomen.

Quintel geeft ook inspirerende gratis docententrainingen aan de hand van het ETM!

← verder zoeken ga naar deze bron →