PhET

PhET

Gebruik deze website om natuurkundige concepten te verduidelijken of om experimenten digitaal uit te laten voeren. Leerlingen kunnen experimenten die in de les zijn uitgevoerd met behulp van deze simulaties herhalen. Daarnaast laten de simulaties verschijnselen zien die bij een echt experiment niet te zien zijn of die niet eens in een klas uitgevoerd kunnen worden. Zo wordt bijvoorbeeld de elektronenstroom zichtbaar gemaakt in stroomkring simulaties, de functie van regelstaven in een kerncentrale verduidelijkt en het verschijnsel plaattektoniek gesimuleerd. Deze simulaties zijn erg fijn voor leerlingen die van nature minder abstract kunnen nadenken.

Geef een voorbeeld voor het gebruik van deze bron

Je kunt gebruik maken van de simulatie ‘Kracht en beweging: basis’ om het begrip somkracht en de gevolgen van de somkracht voor een beweging uit te leggen. Het is namelijk mogelijk om (in tegenstelling tot de wereld om ons heen) de wrijving uit te zetten. Hierdoor is het makkelijker te begrijpen dat wanneer er geen (som)kracht werkt er toch een beweging kan zijn, namelijk een eenparige beweging (= een beweging met constante snelheid). Later leren de leerlingen bij deze simulatie de achterliggende wetten van Newton. Dan kan je de simulatie ‘Krachten langs een lijn’ gebruiken. In deze simulatie is ook het begrip versnelling opgenomen en kunnen verschillende diagrammen worden weergegeven. Deze twee simulaties sluiten mooi op elkaar aan.

Kosten voor het gebruik van deze bron

Gratis. Het is mogelijk om een donatie te doen zodat de Universiteit van Colorado door kan gaan met de ontwikkeling van nieuwe simulaties.

Praktische tips

De nieuwste simulaties werken met HTML5, dus die hebben geen problemen met opstarten. Deze HTML5 simulaties werken ook prima op de iPad. De oudere simulaties werken nog met Java, dat wil wel eens problemen geven als de computers niet zijn uitgerust met Java of met een oudere versie van Java.

Tip: Maak een opdrachtenblad bij een simulatie om de leerlingen gericht de simulatie te laten ontdekken. Als evaluatie zou je leerlingen kunnen vragen om een specifieke situatie met de simulatie voor te laten doen voor de klas.

Bijzonderheden

Bij elke simulatie zijn ook docentenhandleidingen en leerlingopdrachten gemaakt. Deze zijn vaak in het Engels. De powerpoint met Clicker Questions van Trish Loeblein bevat heel veel meerkeuze vragen over heel veel simulaties. Er verschijnen ook steeds meer leerlingopdrachten van Nederlandse docenten.

← verder zoeken ga naar deze bron →