Proefjes.nl

Proefjes.nl

Op Proefjes.nl staan meer dan 200 eenvoudige proefjes over natuurkunde, scheikunde en biologie voor kinderen in het basisonderwijs. Ieder proefje is uitvoerbaar met alledaagse materialen.

Waarvoor gebruik je deze bron?

Bij elk proefje staat een werkblad en antwoordblad om uit te printen voor gebruik in de klas. Op de lerarenpagina staan ideeën voor themalessen en achtergrondinformatie over het doen van proefjes met kinderen.

Geef een voorbeeld van het gebruik van deze bron

Proefjes geven een mooie extra dimensie aan het onderwijs, met name aan lessen omtrent wetenschap en techniek. Bij proefjes staat experiment, onderzoek en ervaren voorop, dit zijn aspecten die erg belangrijk zijn voor een optimaal leerproces. Een proefje kan op vele manieren gebruikt worden zoals:
– in een circuit van proefjes
– als illustratie bij een onderwerp
– als proefje van de week
– als verrijkingsopdracht
– als beginpunt voor eigen onderzoek (onderzoekend leren)
– als demonstratie bij een spreekbeurt

Kosten voor het gebruik van deze bron

Gratis voor onderwijsdoeleinden onder onze copyright voorwaarden:

Praktische tip

Probeer de proefjes zelf een keer uit, individueel of tijdens een studiedag met het hele team. Door het zelf te ervaren leer je wat de meerwaarde is van een dergelijke activiteit. Het is ook mogelijk om kinderen zelf, thuis of op school, proefjes te laten voorbereiden en de bijbehorende materialen te verzamelen.

Bijzonderheden

Proefjes.nl bestaat al meer dan 10 jaar en wordt veelvuldig gebruikt door scholen in heel Nederland.

 

← verder zoeken ga naar deze bron →
direct naar deze bron →