School op Seef

School op Seef

SCHOOL op SEEF is hét programma in Zuid-Holland voor een goede aanpak van verkeersveiligheid en verkeerseducatie voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Hier worden kinderen in een veilige omgeving en op een eigentijdse manier begeleid in hun ontwikkeling tot duurzaam veilige weggebruikers. SCHOOL op SEEF omvat hoogwaardig en aansprekend, praktijkgericht en digitaal materiaal. Het werken aan de verkeersveiligheid van kinderen op en rond de basisschool vereist een integrale aanpak. Het programma SCHOOL op SEEF biedt de mogelijkheid om vanuit verschillende facetten (educatie, infrastructuur, communicatie, etc) hieraan te werken. Het motto is dan ook: “Kinderen hebben recht op een veilige, zo zelfstandig mogelijke deelname aan het verkeer”.

De visie die centraal staat binnen SCHOOL op SEEF is dat verkeersveiligheid wordt bereikt door een veilige weg én door het juiste gedrag en een veilig voertuig. Alleen bij een integrale aanpak is sprake van een optimale effectiviteit van maatregelen. Bij een integrale aanpak wordt aandacht besteed aan de volgende vier aspecten:

  1. Ruimtelijke Ordening en infrastructuur;
  2. Educatie, communicatie en handhaving;
  3. Mobiliteitsbeïnvloeding;
  4. Voertuigaanpassingen en beveiligingsmiddelen.

Waarvoor gebruik je deze bron?

Verkeerslessen en verkeerseducatie in de onder- en middenbouw.

Geef een voorbeeld van het gebruik van deze bron

Wanneer een leerkracht kiest voor het thema “oversteken”, kan hij of zij beginnen met de vertelplaat. Wanneer de voorkennis geactiveerd is, zijn er verschillende mogelijkheden voor de leerkracht zoals een begrippenplaat, een quiz en filmpjes die via de site te vinden zijn onder het thema.

Praktische tip

Bij de reguliere verkeersmethoden ligt de nadruk op het theoretisch verkeersonderwijs. Verkeerskunsten onderscheidt zich nadrukkelijk van deze methoden, doordat het alleen de inhoud en materialen omvat voor de praktische verkeerslessen op het schoolplein en rondom de school.

Met behulp van het activiteitenoverzicht kan de juiste praktische les gekozen worden, die aansluit op de theoretische les in de klas uit een reguliere verkeersmethode of een andere bron. Door gebruik te maken van Verkeerskunsten in combinatie met een theoretische verkeersmethode, voldoet de school optimaal aan de invulling van verkeerseducatie.

Om deze lessen goed te kunnen voorbereiden en de kinderen (en ouders) enthousiast te maken zijn er korte filmpjes gemaakt die de verschillende praktische oefeningen ondersteunen. Sipke Jan Bousema en Dolores Leeuwin spelen hierin de hoofdrol.

Bijzonderheden

Er is een versie voor het speciaal basisonderwijs en het reguliere basisonderwijs. Ondersteunend aan Verkeerskunsten is er voor de uitvoering van de praktische verkeerslessen een professioneel pakket met materialen uitgegeven. Vraag naar de mogelijkheden in uw regio voor de aanschaf van deze materialenset. Klik hier voor een filmpje van deze set.

 

← verder zoeken ga naar deze bron →
direct naar deze bron →