Thuisexperimenteren.nl

Thuisexperimenteren.nl

Hoe meet je de afkoeling volgens Newton? Hoe bepaal je je stemfrequentie? Dat soort vragen kun je beantwoorden met behulp van de experimenten op Thuisexperimenteren.nl. De site is opgezet door Ruud Hareld, bureau-chemisch technoloog met een liefde voor het experiment.

“Alhoewel ik tegenwoordig vanwege mijn beroep meer achter het bureau zit dan op het lab sta ben ik nooit vergeten waarom ik voor een wetenschappelijke richting gekozen heb en dat is het uitvoeren van experimenten. Ik ben een van diegenen die vroeger een scheikundedoos had en dat nooit vergeten is. Ik sta niet meer op het lab, maar labwerk is wel iets dat ik nog steeds mis. Daarom besloot ik enkele jaren geleden om thuis weer aan de slag te gaan, ook met de gedachte om nu eens die “klassieke” proefjes te doen die in de leerboeken vermeld worden, maar die we vroeger op school zelf niet mochten uitvoeren. Een tweede gedachte was om al mijn experimenten nu ook te documenteren en op een website vast te leggen, zodat ook anderen daar misschien plezier aan konden beleven. Alleen experimenten die ik zelf heb uitgevoerd worden op deze site beschreven, ook degenen waarbij ik niet het verwachte of gewenste resultaat  verkregen heb.

Aangezien ik deze site ben gaan bouwen uit “liefde voor het vak” leg ik geen restricties op aan degenen die onderdelen en experimenten van deze site op een soortgelijke manier of in lesmateriaal verwerkt willen gebruiken.”

Waarvoor gebruik je deze bron?

Om te kijken hoe iemand experimenten uitvoert, welke methodiek gebruikt wordt en hoe de resultaten geïnterpreteerd worden.

Geef een voorbeeld van het gebruik van deze bron

In “Avonturen met mijn Jet-Net handwarmer ” kun je zo’n beetje alles vinden: metingen aan een handwarmer, bepalen wat er in de handwarmer zit, literatuuronderzoek, resultaten interpreteren, nadenken over de werking en verklaringen postuleren.

Praktische tip

Indien je de site goed bestudeert zul je zien dat sommige experimenten terug te vinden zijn onder diverse hoofdstukken. Net als in de werkelijkheid is het niet altijd mogelijk om een experiment duidelijk te plaatsen, mengvormen komen nu eenmaal altijd voor.

Bijzonderheden

Op deze site wordt genavigeerd m.b.v. enkele iconen, die staan voor biologie, natuurkunde, fysica en varia. Aangezien de site maar 3 niveaus diep is zijn er geen ‘back’ en ‘next’ iconen opgenomen. Er is soms wel een vierde niveau, dat wordt echter gebruikt voor toelichtingfoto’s en files.

← verder zoeken ga naar deze bron →
direct naar deze bron →