Topografie in de Klas

Topografie in de Klas

Topografie is een verplicht onderdeel in het basis- en voortgezet onderwijs. Om de basistopografie, zoals opgesteld op de CITO/KNAG lijst, beter onder de knie te krijgen, is de gratis lesmethode Topografie in de Klas ontwikkeld. In plaats van een simpele plek om te oefenen, is deze lesmethode gebouwd op basis van een didactisch model en helpt zij leerlingen om écht beter te leren.

De lesmethode biedt de mogelijkheid om gratis Topografieboekjes te downloaden en vervolgens te oefenen in de online Topotrainer. Bovendien stimuleert de site leerlingen doordat hun leerrendement inzichtelijk gemaakt wordt. Door herhaling blijft topografie beter hangen; leerlingen zien dit terug met een eigen account (niet verplicht). Docenten kunnen het leerproces van hun leerlingen monitoren én hebben de mogelijkheid om toetsen te genereren.

Waarvoor gebruik je deze bron?

Je gebruikt de bron om topografie aan te leren en te toetsen, of om het zelf te oefenen.

Geef een voorbeeld van het gebruik van deze bron

Een leerling vult een Topografieboekje in en maakt zo kennis met de leerstof. Tegelijk wordt het begin van een goede Mental Map gemaakt. Vervolgens gaat de leerling topo oefenen met de online Topotrainer. Via de pagina ‘Mijn resultaten’ wordt de leerling uitgedaagd om te blijven oefenen en zo duurzame topografie kennis te krijgen. De docent kan het leerproces monitoren en neemt uiteindelijk een topografie toets af.

Praktische tip

Het aanmaken van een account is optioneel. Om dat gemakkelijker te maken, kan er eenvoudig een koppeling gemaakt worden met vrijwel elke elektronische leeromgeving.

Bijzonderheden

Topografie in de Klas voldoet aan de basistopografie zoals genoemd in de kerndoelen PO en VO en in het eindexamen vmbo. Het materiaal is gratis beschikbaar dankzij Esri Nederland en Byte.nl.

← verder zoeken ga naar deze bron →