VO Content

VO Content

Stercollecties zijn open (zonder inlog) digitale kernmethodes voor het voortgezet onderwijs van actueel, multimediaal en leerlinggericht materiaal. Het materiaal bestaat uit een structuur van bouwstenen, dat de kerndoelen en eindetermen dekt. Daardoor kunt u de leerlijnen bewerken en combineren met ander materiaal tot uw eigen leerarrangement en inzetten voor differentiatie, eigentijds onderwijs, opbrengstgericht werken of passend onderwijs.

Stercollecties kunnen aanvullend gebruikt worden of als basis voor vervanging van een methode.

Er zijn Stercollecties voor de vakken: Aardrijkskunde, Biologie, Duits, Economie, Engels, Geschiedenis, Mens & Maatschappij, Nederlands, Scheikunde, Wiskunde. VO-content biedt deelnemende scholen daarnaast toegang tot Eindexamensite.nl en 2 rekenprogramma’s StudioRekenen en Count on Me.

Stichting VO-content zorgt namens de scholen in het voorgezet onderwijs dat uitgevers deze Stercollecties ontwikkelen, onderhouden en actualiseren. Elk jaar worden er nieuwe Stercollecties ontwikkeld voor de volgende leerjaren

Het gebruik van deze bron

Elke school kan de Stercollecties flexibel inzetten en gebruiken op elke computer, laptop, tablet of digibord, plaatsen in de elo en invoeren in kleine stappen.

Veel docenten die in hun lessen gebruik maken van een lesmethode, willen graag (en zijn steeds op zoek) naar aanvullende, verrijkende materialen. Fysiek of digitaal. Maar er zijn ook docenten die de bestaande methodes helemaal niet meer willen gebruiken en zelf een curriculum of leelrijn willen ontwerpen, omdat dit beter past bij hun leerlingen, manier van lesgeven en/of de school waarop ze werken. Stercollecties bieden een flexibele basis voor een eigen leerarrangement zonder dat docenten alles zelf moeten creëren.

Een voorbeeld van het gebruik van deze bron

In een traditionele methode wordt het onderwerp ‘water’ op papier uitgelegd. In het beste geval laat de docent er nog een op internet gevonden filmpje bij zien. Maar: alles bij elkaar een ‘kant en klaar huis’, met leestekst, vragen en opdrachten en een toets, waarbij de einddoelen uiteraard zijn gegarandeerd.

Bij de Stercollectie wordt de leerling uitgedaagd om eerst zijn eigen beginpunt t.a.v. dit onderwerp in kaart te brengen en daarna, alleen of in groepsverband, via allerlei ‘bouwstenen’ zelf zijn eigen huis te bouwen. Deze bouwstenen die door de school worden aangedragen, kunnen steeds weer op andere manieren en volgorde worden ingezet. Ook kunnen er bouwstenen aan worden toegevoegd of juist weggelaten al naar gelang een leerling sterker of zwakker is in het thema.

Voorbeelden van bouwstenen bij het onderwerp water zijn bijvoorbeeld: bekijken van instructieclips, maken van een Powerpoint, Prezi, Wordcloud, presentatie geven, maken van een samenvatting of verslag, op internet zoeken, gebruik van Google-Earth, enz.

Kosten voor het gebruik van de bron

Deelnemende scholen dragen bij met 7 euro per leerling per jaar.

Kijk het Rekenmodel Implementatie Stercollecties.

Praktische tip

Er zijn docententips per vak ontwikkeld. Deze zijn alleen beschikbaar voor docenten van deelnemende scholen. Zie www.stercollecties.nl. In het receptenboek  staan ervaringen van scholen met  de implementatie van Stercollecties.
Kijk hoe je een goede start maakt met de inzet van digitale leermiddelen, aanvullen of deels vervangend, naar de whitepaper. Je kunt je gratis aanmelden voor de nieuwsbrief en de vaknieuwsbrieven van VO-content via: info@vo-content.nl.

Bijzonderheden

Voor schooljaar 2014/2015 zijn er 68 Stercollecties.

In “Wikiwijs Maken” kunnen Stercollecties bewerkt worden voor een arrangement op maat.

De verschillende Stercollecties zijn ontwikkeld op basis van de kerndoelen basisvorming en de eindtermen voor het eindexamen. Een Stercollectie wordt onderhouden en geactualiseerd volgens een kwaliteitszorgsysteem van SLO.

Oorspronkelijk bevatten de Stercollecties van VO-content Flash-materiaal voor gebruik op pc of laptop. De standaard browser op de iPad ondersteunt Flash onderdelen niet. Bestaande Stercollecties worden daarom omgezet naar HTML5.

Voor schooljaar 2014-2015 zijn 47 Stercollecties geschikt voor gebruik op alle tablets, dus ook de iPad. Per 1 augustus 2015 zijn alle Stercollecties geschikt voor alle tablets en platforms.

← verder zoeken ga naar deze bron →