Webkwestie

Webkwestie

Kort gezegd is een WebKwestie een onderzoeksgerichte webopdracht waarbij de informatie, in ieder geval voor een flink deel, afkomstig is uit bronnen op internet. Een WebKwestie gaat verder dan het zoeken van een antwoord op een vraag. Leerlingen moeten met een vraagstelling aan de slag die hun denken op een hoger plan brengt. Zij worden gedwongen om de verworven informatie om te zetten in een product. Dit product kan een oplossing voor een probleem zijn, maar ook een hypothese of een ontwerp voor een poster of het maken van een maquette. Het gebruik van allerlei hyperlinks , multimedia en een overzichtelijke ‘on-demand’ opbouw van de opdracht maken deze manier van werken erg aantrekkelijk. Aanvullend is er vaak extra ondersteuning of informatie bij te vinden en kan de leerling gemakkelijk zoeken op interesse, onderwerp of thema dat op het moment actueel is.

WebKwesties bestaan altijd uit de volgende elementen: een introductie; een uitdagende taak; informatiebronnen; een beschrijving van het te doorlopen proces; ingebouwde begeleidingscomponenten om het proces te ondersteunen en een afsluiting. De manier waarop WebKwesties worden opgezet is sterk geënt op technieken uit het afstandsonderwijs en bijvoorbeeld de nadruk die daarin gelegd wordt op ingebouwde begeleidingscomponenten (zoals studeeraanwijzingen, diagrammen, overzichten, enzovoorts) die bedoeld zijn om de docent voor de klas zo goed mogelijk te vervangen.

Waarvoor gebruik je deze bron?

Men onderscheidt twee types WebKwesties:

De kortdurende WebKwestie
De leerling besteedt aan de kortdurende WebKwestie een tot drie lesuren. Doel van de kort durende WebKwestie is dat leerlingen leren kennis verwerven en die ook integreren in reeds aanwezige kennis. Als de WebKwestie is doorlopen is de leerling aan de slag geweest met een substantiële hoeveelheid informatie waaraan hij ook betekenis heeft gegeven.

De langdurende WebKwestie
In de langdurende WebKwestie gaat het vooral om het uitbreiden en verfijnen van kennis. Op het eind van de WebKwestie heeft de leerling een behoorlijke hoeveelheid informatie diepgaand geanalyseerd en verwerkt. Bovendien heeft hij – op een wijze dat anderen erop kunnen reageren – aangetoond dat hij de materie begrijpt.

Deze website is dus goed in te zetten om kinderen zelfstandig of begeleid projectmatig te laten werken. Veel opdrachten zijn zelfs voorzien van beoordelingscriteria die je het als docent ook gemakkelijk maken om kinderen snel gericht te kunnen beoordelen.

Geef een voorbeeld van het gebruik van deze bron

Een mooi voorbeeld is de WebKwestie over ‘een eigen land ontwerpen’. Kinderen worden met tekst, beeld en filmpjes op verschillende manieren aan het denken gezet over wat hier allemaal bij komt kijken.! Er zijn allerlei soorten en maten WebKwesties, vaak zijn ze vakoverstijgend en soms sluiten ze mooi aan op de actualiteit, zoals een WebKwestie over het WK voetbal. Er is in ieder geval keuze genoeg!

Praktische tip

Je vindt op deze site niet alleen Webkwesties, maar ook veel achtergrondinformatie over hoe je een WebKwestie moet maken. Daarnaast stelt www.webkwestie.nl diverse sjablonen beschikbaar (Frontpage, Word, Dreamweaver, Google Sites) waarmee je een WebKwestie kunt maken. Deze website is geschikt voor leerlingen, studenten, studenten in het hoger onderwijs, leerkrachten en docenten.

← verder zoeken ga naar deze bron →