Wijzer met erfgoededucatie

Wijzer met erfgoededucatie

Wijzer met Erfgoededucatie biedt een online training voor leerkrachten in het basisonderwijs en educators van erfgoedinstellingen. In deze training ontmoeten deze elkaar voor de beste kwaliteit van onderwijs. De online training kan doorlopen worden in eigen tijd en in eigen tempo. Na het volgen van de training ben je in staat erfgoededucatie van goede kwaliteit een vaste plaats te geven binnen de school of erfgoedinstelling. Hiermee wordt invulling gegeven aan de culturele competenties met een focus op de eigen praktijk.

Waarvoor gebruik je deze bron?
Erfgoededucatie vraagt om een nauwe samenwerking tussen erfgoedinstellingen en het onderwijs. In de online training die aangeboden wordt, moeten leerkrachten en erfgoedinstellingen goed met elkaar communiceren en samenwerken aan erfgoedlessen. Dit wordt gedaan door het aanreiken van handvatten en een gemeenschappelijk kader. Met deze online training wordt de kwaliteit van de erfgoededucatie beter.

Geef een voorbeeld van het gebruik van deze bron
Je wil op school meer samenwerken met erfgoedinstellingen en je wilt weten welke mogelijkheden er zijn in je eigen omgeving om erfgoed te beleven. Of je wilt als erfgoedinstelling samen met scholen vorm geven aan erfgoed-educatie in de eigen omgeving. Deze online training geeft je informatie hoe je kunt aansluiten bij het programma. Bij de training horen twee groepsbijeenkomsten: een start- en een slotbijeenkomst. De bijeenkomsten bieden ruimte voor inspiratie, kennismaking en interactieve reflectie. Je gaat aan de slag met het uitwisselen van kennis en ervaringen, bespreken van de opdrachten en het opzetten van structureel contact tussen scholen en instellingen.

Praktische tip
De cursus bestaat uit vijf modules. Na de introductiemodule volgen vier modules waarin de belangrijkste onderwerpen uit de Wijzer worden toegelicht. Dit wordt gedaan met een mix van teksten, animaties, artikelen, video- en audiofragmenten. Bij iedere module wordt  aangegeven welke specifieke kennis, vaardigheden en attituden behandeld worden.

Tijdens de bijeenkomsten, het doornemen van de vijf modules en het maken van de opdrachten, wordt stap voor stap de publicatie Wijzer met erfgoededucatie (PDF) bestudeerd.  Hou rekening met een uur studietijd per module, inclusief het maken van de opdrachten.

Bijzonderheden

 

 

← verder zoeken ga naar deze bron →
direct naar deze bron →