Wiskunjeleren.nl

Wiskunjeleren.nl

Op Wiskunjeleren.nl vind je als havoleerling, docent of ouder van een havoleerling alle examenstof van wiskunde A en wiskunde B, met per onderdeel een overzicht en video’s met uitleg.

Waarvoor gebruik je deze bron?

Op Wiskunjeleren.nl vind je als havoleerling, docent of ouder van een havoleerling alle examenstof van wiskunde A en wiskunde B, met per onderdeel een overzicht en video’s met uitleg.

Geef een voorbeeld van het gebruik van deze bron

De uitleg op Wiskunjeleren.nl vindt plaats met behulp van video’s met Prezi’s. Nadat je aangegeven hebt in welk leerjaar je zit of voor welk leerjaar je uitleg zoekt, kies je het wiskundige onderdeel waar je mee aan de slag wil. Vervolgens kies je de specifieke uitleg die je nodig hebt.

Praktische tip

Heb je een vraag over een wiskundig probleem? Reageer dan onder de video met de uitleg. Wiskunjeleren geeft je dan persoonlijk antwoord op je vraag! Heb je een vraag over de site zelf? Kijk dan eerst bij de veelgestelde vragen. Daar wordt duidelijk uitgelegd wat je wel en niet op de site kunt vinden.

Bijzonderheden

De bron Wiskunjeleren.nl is ontwikkeld door Hester Vogels, een 22-jarige wiskundedocente uit Utrecht. Zij geeft les aan eindexamenklassen en maakt in haar vrije tijd deze website, waar inmiddels veel leerlingen uit het hele land profijt van hebben. Ze kreeg met haar site al veel aandacht in de media.

 

 

← verder zoeken ga naar deze bron →
direct naar deze bron →