Hub Kusters

wiskundeles geven op afstand

Hub Kusters is leraar wiskunde aan het Sint-Janscollege in Hoensbroek. Sinds een  aantal jaar zet hij het digitale schoolbord op steeds meer manieren tijdens zijn lessen in. Vanuit deze ervaring geeft hij ook trainingen en workshops over het gebruik van het digibord. Hub Kusters ontwikkelt ook zelf digitaal leermateriaal. Hiermee won hij de COS Award in 2009 en werd een van zijn lessen uitgeroepen tot ‘Het beste digibordidee 2011’ van Kennisnet. In januari 2014 startte hij met het pilotproject wiskunde D op Afstand.

Hoe het begon

Op het Sint-Janscollege, de school waar Hub Kusters al meer dan 25 jaar lesgeeft, is het vak wiskunde D verplicht voor de Natuur & Techniek-leerlingen vanaf klas 4. Op het Grotius College in Heerlen, een andere locatie van de scholengemeenschap, is wiskunde D een keuzevak. Het gevolg daarvan is dat het vak alleen gegeven wordt als er genoeg animo voor is. Kiezen te weinig leerlingen voor wiskunde D in hun vrije deel, dan kan het vanwege financiële redenen niet worden aangeboden. Dat besloot de school te voorkomen, en wel door middel van het pilotproject Wiskunde D op Afstand. “Leerlingen op de andere locatie volgen mijn wiskundeles door middel van live communicatie met beeld en geluid,” vertelt Hub Kusters. Daarnaast is het mogelijk om gelijktijdig via het digibord presentaties te geven en wederzijds van aantekeningen te voorzien.” Drie maanden lang volgden de leerlingen van beide locaties de leerstofmodule ‘Complexe getallen’. Met succes: de scholen overwegen nu om middels deze manier van lesgeven het vak structureel aan te bieden aan de leerlingen van het Grotius College.

Welke stappen heb je genomen?

Een nieuwe manier van lesgeven vergt natuurlijk een goede voorbereiding. “Vooraf hebben we goed overlegd over de aanpak: welke periode, welk onderwerp, op welke manier gaan we toetsen? Ook heb ik direct contact gehad met de leerlingen van het Grotius College die het afstandsonderwijs wilden gaan volgen.” Tijdens de pilot werkten de klassen zonder boek, maar met veel digitale hulpmiddelen. “Met behulp van de SMART Notebooksoftware, een softwarepakket voor het digibord, heb ik een interactieve presentatie van de leerstof gemaakt. Deze heb ik zo ontworpen dat ik mijn aandacht grotendeels op de leerlingen kon richten, zowel in het lokaal als op afstand. De theorie konden de leerlingen naderhand terugvinden in de hand-outs van de presentaties. Tijdens de les communiceerden we met FaceTime.

Om het beeld te vergroten, sloten we de iPad aan op een groter beeldscherm. Het geluid versterkten we via de boxen van het SMART Board. Opdrachten konden verstuurd worden met Prowise Connectsoftware, van bord naar tablets en van tablets naar bord. En conferencingsoftware maakte het mogelijk om de digiborden van beide locaties te delen.” Leerlingen en leraar konden op die manier dus over en weer notities maken op het bord. Last but not least: communicatie buiten de les verliep via Edmodo en Dropbox.

Wat vinden de leerlingen daarvan?

Een heleboel nieuwe ervaringen voor de leraar, maar ook iets heel anders voor de leerlingen. “De leerlingen op locatie Grotius, die het onderwijs op afstand volgden, waren heel enthousiast. Mijn eigen leerlingen, in het lokaal, moesten in het begin wel even wennen. De aandacht die ik normaal voor hen had, moest nu gedeeld worden met de groep op afstand. Verder moest de les heel gestructureerd verlopen; er was weinig tijd voor iets anders.” Wat werkte goed, wat werkte minder goed? “Omdat dit een pilotproject was, hebben we nog niet geïnvesteerd in de techniek. Met bescheiden middelen werd de communicatie tot stand gebracht. Dat verliep niet altijd naar wens. De leerlingen op afstand waren vaak slecht te verstaan. Dus de volgende keer moeten we meer investeren in beeld en geluid.” Dat gezegd hebbende, is Hub Kusters onverdeeld enthousiast over het project. “De manier waarop de leerlingen op afstand met deze onderwijsvorm omgingen, was fantastisch. Tijdens de lessen was er geen toezicht; de leerlingen regelden alles zelf.”

Tips voor andere leraren

“Gewoon doen, zie het als een uitdaging!”