Delroy Sinclair

Leraar informatietechnologie

Delroy Sinclair is leraar informatietechnologie aan de Saba Comprehensive School, in St. Johns op Saba. Hij is een liefhebber van alle soorten technologie en technologische gadgets – inclusief BlackBerry’s en tablets. Geen wonder dus dat hij zijn leerlingen stimuleert om deze devices in te zetten tijdens de les, bijvoorbeeld  om een digitale presentatie te maken van een field trip over het eiland.

Hoe het begon

Dat leerlingen verknocht zijn aan hun smartphones, is voor de meeste leraren  inmiddels een gegeven. Als je dan – net als Delroy Sinclair – zelf ook erg van je mobiele device houdt, kan je er ook ín je les maar beter gebruik van maken. “Leerlingen gebruiken hun mobiele telefoon dagelijks om te communiceren, maar ook om foto’s en video’s te maken,” aldus Delroy. “Daarom leek het me toepasselijk om die telefoon eens te integreren in de les en de leerlingen met behulp van hun mobieltjes een documentaire van het eiland te laten maken.”

Welke stappen heb je genomen?

Nadat Delroy het telefoongebruik van zijn leerlingen enigszins bestudeerd had, nam hij hen mee op een field trip, een excursie naar verschillende plekken op hun eiland, Saba. “Ik stimuleerde hen om foto’s en video’s te maken van de omgeving.” De leerlingen onderzochten vervolgens zelf hoe ze dit beeldmateriaal konden omzetten in een videopresentatie. “Ze bekeken zelf welke software geschikt was om het beeld om te zetten. Software waar ze zelf mee uit de voeten konden.” De meeste leerlingen gebruikten uiteindelijk software die al op hun mobiele telefoon stond. De leerlingen hadden vervolgens twee weken de tijd om, individueel en in groepjes, aan de documentaire te werken. In de documentaire moest zowel otomateriaal, beeldmateriaal als geluid verwerkt worden.

Wat vinden de leerlingen daarvan?

“Het project was een heel stimulerende activiteit voor de leerlingen; ze reageerden erg enthousiast. Iedereen participeerde en de resultaten waren echt excellent. Mooie documentaires over het eiland.”

Wat werkte goed, wat werkte minder goed?

“De sterke punten van het project zijn vooral de grote betrokkenheid van de leerlingen en een goede kwaliteit van het resultaat. Maar het is ook een pluspunt dat de leerlingen de ruimte krijgen om hun creativiteit te uiten, een eigen draai aan
het project te geven. Ook is de kennis die ze opdoen eerstehands kennis; het is het resultaat van hun eigen onderzoek. Samenwerking werd door het project gestimuleerd. En, niet te vergeten, de mobiele telefoon wordt op een positieve manier in de klas ingezet.” Ondanks al deze pluspunten moest Delroy ook wel wat struikelblokken overwinnen. Zo waren er af en toe technische problemen. Sommige documentaires konden niet geopend worden door compatibiliteitsproblemen. Ook waren zijn leerlingen in eerste instantie een beetje terughoudend. Verder kost een dergelijk project best veel tijd, zeker door de tripjes die erbij horen.

Tips voor andere leraren

Die struikelblokken moeten leraren echter niet ervan weerhouden met digitale middelen aan de slag te gaan, vindt Delroy. “Digitale leermiddelen zullen dé manier zijn om in de toekomst vooruit te komen in het onderwijs en aan de leerbehoeften van onze leerlingen te voldoen. Door digitale tools kunnen wij, als 21st century teachers, leerlingen waar nodig ondersteunen in hun leerproces. Deze tools zijn nu vreemder voor de leraar dan voor de leerling.” Aan de leraren van nu dus de taak om deze tools onder de knie te krijgen, zodat zij aan hun leerlingen een betere leeromgeving kunnen bieden. “Digital tools are the way to go!”