Ilonka van der Knaap

Microsoft IT Academy

Ilonka van der Knaap werkt op het Anna Lyceum en de Anna MAVO in Nieuwegein. Ze is daar leraar lichamelijke opvoeding, onderwijscoördinator en kwaliteitsmedewerker. Daarnaast is ze coördinator en leraar bij het onderdeel Microsoft IT Academy, een project dat de leerlingen lessen in Officevaardigheden biedt.

Hoe het begon

Onderwijs op maat met behulp van laptops en de elektronische leeromgeving, dat was – en is – de visie van de school van Ilonka van der Knaap. Om dat in de praktijk te brengen, zochten ze een talentprogramma dat bij die visie aansloot. De zoektocht leidde naar de IT Academy van Microsoft. Met de IT Academy kunnen leerlingen met behulp van allerlei oefeningen Officevaardigheden ontwikkelen: Word, PowerPoint, Excel en Outlook. Ilonka: “Computervaardigheden zijn essentieel voor leerlingen, tijdens hun opleiding, maar ook daarnaast en daarna. De IT Academy paste helemaal bij onze visie. Nadat de keuze voor deze  werkwijze gemaakt was, zijn we met een grote groep leraren eerst zelf aan de slag gegaan: bijscholen in een van de programma’s.” Inmiddels werken de leerlingen van het Anna Lyceum en de Anna MAVO zelf met de IT Academy. “Ze kunnen op die manier het officiële MOS-certificaat (Microsoft Office Specialist) halen, dat ze ook goed kunnen gebruiken in de toekomst.” De school van Ilonka is de eerste in Nederland die de IT Academy inzet voor leerlingen. itacademy.technologie-onderwijs.nl/wat-is-ita-en-certificering

Welke stappen heb je genomen?

Ilonka en haar collega’s zijn eerst zelf begonnen met bijscholing. Ook hebben ze de school geschikt gemaakt voor een dergelijke aanpak. “We hebben een lokaal ingericht waar de leerlingen kunnen oefenen en waar ze ook het MOS-examen kunnen doen. Daarvoor moesten we een Certiport Authorized Testing Center worden. Het is volgens mij heel belangrijk dat je als school zelf een testing center hebt. Daardoor kan je met de leerlingen naar een doel toewerken, namelijk het behalen van het officiële MOS-certificaat.” Ilonka begon met haar leerlingen met het onderdeel PowerPoint. “Dat programma staat het dichtst bij de leerling en het examen is in verhouding tot de andere het eenvoudigst te behalen. En we willen natuurlijk dat de leerlingen succeservaringen hebben.” Bij de IT Academy horen filmpjes waarin uitleg gegeven wordt en ook enkele opdrachten.

Wat vinden de leerlingen daarvan?

“De leerlingen kiezen zelf of ze aan het programma willen deelnemen. Alle leerlingen die eraan meedoen, vinden het geweldig. Ze vinden het vooral leuk om een certificaat te halen. Zodra ze er één hebben, willen ze er meer.” Wat werkte goed, wat werkte minder goed? Veel moeilijkheden is Ilonka niet tegengekomen bij het werken met de IT Academy. “De IT Academy zelf en de lessen werken erg goed. Wat wel enige moeite kostte, was de installatie van het testing center. Toen dat uiteindelijk werkte, waren we wel opgelucht.” Verder benadrukt Ilonka dat het niet eenvoudig is om de MOS-certificaten te behalen. “De examens zijn best moeilijk. Leraren én leerlingen moeten daarop voorbereid zijn. Ik heb zelf enkele opdrachten gemaakt die lijken op de examenopdrachten, zodat de leerlingen kunnen oefenen. Het gaat dan zowel om het kunnen herkennen en vinden van de verschillende functies van de Officeprogramma’s als om de snelheid waarmee ze de vragen kunnen beantwoorden.”

Tips voor andere leraren

“Computervaardigheden zijn belangrijk voor de toekomst van de leerlingen. In het bedrijfsleven moet je ict-vaardig zijn. Het is onze taak als leraar om de leerlingen en studenten hierop voor te bereiden. Zorg er daarom voor dat overweg kan met de computer. En verder: gewoon doen!”