Ingrid Heurneman

QL-ICT Online

Ingrid Heurneman is leraar en ict-coördinator op de Sccsschl 3.0, een nieuwe school voor basisonderwijs in  Zelhem. Op de Sccsschl 3.0 staat leren met passie centraal: vanuit succesvolle ervaringen nieuwe uitdagingen zoeken. In de loop van vorig schooljaar is de school aan de slag gegaan met QL-ICT Online, een digitale leeromgeving voor kinderen en leraren. Ingrid begeleidde dit proces.

Hoe het begon

De Sccsschl 3.0 is een nieuwe school, met als uitgangspunten de individuele leerling en de verschillen tussen kinderen. Ingrid en haar collega’s zochten dan ook naar een goed digitaal portfolio dat bij die visie past. “Ieder kind werkt bij ons individueel aan zijn of haar eigen leerlijnen. De traditionele groepsindeling of het werken vanuit bureaubladen past dus niet bij onze school. We zochten een leeromgeving waar ieder kind persoonlijk gebruik van kan maken. Uiteindelijk vonden we QL-ICT Online, een digitale leeromgeving waarin elk kind een persoonlijk portfolio heeft” De Sccsschl 3.0 voerde QL-ICT Online vorig schooljaar in. “Tegenover ouders vergelijk ik het weleens met de werkomgeving van telebankieren,” zegt Ingrid. “Het is een omgeving waarin je per leerling koppelingen kan plaatsen naar digitaal leermateriaal, filmpjes of documenten. Leraren en leerlingen kunnen elk moment hierop inloggen, vanaf een computer, smartphone of tablet.” Naast het portfolio heeft QL-ICT Online allerlei andere mogelijkheden, zoals het toekennen van taken en het reageren daarop, een berichtenfunctie, werkgroepen en documentenbeheer. De nieuwe school bereidt leerlingen voor op een ‘3.0-maatschappij’, een nieuwe wereld waarin mensen constant bewegen en hun eigen pad kiezen. “We gaan uit van de wereld zoals kinderen die om zich heen zien. Een eigen persoonlijke leeromgeving past daar perfect bij.”

Welke stappen heb je genomen?

De bovenschoolse ict-coördinator stelde het gebruik van QL-ICT Online voor. “Op zijn aanraden zijn we ons erin gaan verdiepen en we besloten al snel om het in te voeren. We hebben daarna een informatieavond georganiseerd voor de ouders en de oudste kinderen. Dit jaar willen we ook de jongere kinderen leren werken vanuit de eigen leeromgeving.” Ingrid maakte zelf een PowerPoint-presentatie en een ouderbrief om het reilen en zeilen van de digitale leeromgeving aan de ouders uit te leggen. Maar het belangrijkste is dat de kinderen ermee uit de voeten kunnen. “Het kind is eigenaar van de eigen leeromgeving. Ze krijgen bijvoorbeeld ontwikkelingsverslagen en toetsgegevens via de leeromgeving toegestuurd.”

Wat vinden de leerlingen daarvan?

“Leerlingen vinden het erg interessant en leren steeds beter hoe ze ermee moeten werken. Ook vragen ze soms om nieuwe functies of wijzen ze ons op onderdelen die nog niet functioneren.”

Wat werkte goed, wat werkte minder goed?

Niet alleen het gebruik van QL-ICT Online was nieuw voor de Sccsschl 3.0, ook de school zelf was nog nieuw. “Tijdens het invoeren van QL-ICT Online waren we pas aan het eerste schooljaar van onze school bezig. Er speelden dus een hoop zaken, die eigenlijk allemaal prioriteit hadden. Nog steeds zijn we aan het uitvinden wat goed werkt en wat niet. De ouders zijn hier vaak bij betrokken en kijken regelmatig met hun kinderen mee. Maar uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling dat de kinderen zelf met QL-ICT Online kunnen werken.” Juist door met de leeromgeving te werken, komen Ingrid en haar collega’s en leerlingen zaken tegen die anders of beter zouden kunnen. “Als we iets tegenkomen wat volgens ons beter kan, gaan we erover in overleg met QL-ICT. Samen proberen we dan oplossingen te vinden. Ook QL-ICT Online is nog een nieuw product, dat steeds verder ontwikkeld wordt.” De leerlingen zijn vaak de eersten met vragen en opmerkingen, merkt Ingrid. “Zoals altijd leren de kinderen sneller dan wij en komen zij met vragen waar we zelf nog niet aan toe zijn. Het uitgangspunt is dan ook: samen ontdekken wat het beste werkt.” Voorwaarden om goed met zo’n digitale omgeving te kunnen werken, zijn natuurlijk een goed netwerk en goed werkende computers. Ook daarmee heeft de school, net als vele andere scholen, nog weleens problemen. “Maar het belangrijkste is dat we samen zoeken naar de beste manier. We hebben onszelf bovendien als doel gesteld om niet te hard van stapel te lopen, zodat iedereen – collega’s, ouders en leerlingen – mee kan in het traject.”

Tips voor andere leraren

“Digitaal leermateriaal is niet meer weg te denken uit het onderwijs. Het maakt onderdeel uit van de maatschappij waarin kinderen opgroeien. Wel is het van belang om steeds kritisch te blijven kijken naar de producten en middelen die je gebruikt, samen met de kinderen. Is het wel nuttig? Betrek de leerlingen bij het invoeren van nieuwe producten en maak gebruik van de middelen waar zij graag mee werken. Laat de kinderen zelf de mogelijkheden ontdekken en sta open
voor de kennis die zij ons kunnen bijbrengen.”