Ireen Martodikromo

Learning Circle

Ireen Martodikromo geeft Spaans en Nederlands aan de George Asinschool in Paramaribo. Met haar leerlingen deed ze mee aan de Lot Learning Circle, een project waarbij uitwisseling tussen kinderen uit verschillende plaatsen op  de wereld centraal staat.

Hoe het begon

De Lot Learning Circle verbindt kinderen van verschillende scholen in Suriname, Nederland en Curaçao. Ook de school van Ireen Martodikromo werd benaderd. “Het is alweer een jaar of vijf geleden dat een landencoördinatrice van iEARN in Suriname ons vroeg om deel te nemen aan de leercirkel,” zegt Ireen. “Daar hoorde een cultuuruitwisseling bij, waarbij onze school bezoek kreeg van Nederlandse leraren en twee gastleerlingen. Ook bezochten wij Nederlandse scholen. Een heel bijzondere ervaring! Sindsdien nemen we elk jaar deel aan de Lot Learning Circle en dat is ieder jaar opnieuw een uitdaging.” Dit keer was het thema van de leercirkel ‘kinderrechten’. “Via het project delen de kinderen uit verschillende landen hun meningen en ideeën over kinderrechten op een creatieve manier. Ze verzonnen bijvoorbeeld zelf een kinderrecht dat nog niet is opgenomen in het internationale VN-verdrag.”

Welke stappen heb je genomen?

In een learning circle werken zeven of acht scholen voor dertien weken samen in een wiki van het Global Teenager Project. “Ik heb eerst samen met een collega een groep enthousiaste leerlingen verzameld,” zegt Ireen. “Tijdens de vrije lesuren namen we samen de uitdagingen door in de mediatheek en verdeelden we de taken. Daarbij gebruikten we Google, maar vooral de creativiteit van de leerlingen. Zij bereidden interviews voor, die ze vervolgens afnamen bij allerlei instanties. Ook schreven ze gedichten en maakten ze cartoons.” Via de Learning Circles deelden ze al deze ervaringen met kinderen aan de andere kant van de wereld.

Wat vinden de leerlingen daarvan?

“De leerlingen waren heel enthousiast en hebben met veel plezier aan het project gewerkt. Ze vergeleken hun inbreng constant met die van leerlingen uit andere landen, om overeenkomsten en verschillen te ontdekken. Daardoor werden ze heel nieuwsgierig.”

Wat werkte goed, wat werkte minder goed?

Een nieuw project brengt altijd verrassingen en uitdagingen met zich mee. “De samenwerking tussen de leerlingen onderling en de begeleidende leraren was heel goed. Waar we echter soms tegenaan liepen, was de tijdsdruk. Meestal was de tijd die we kregen om een uitdaging af te ronden voldoende, maar een keer zat de paasvakantie in de weg. Ook liep een periode samen met de afronding van het tweede kwartaal, waardoor de druk op de leerlingen even te groot was. Maar al met al hebben we toch alle opdrachten kunnen afronden, en daar zijn we erg trots op.” Leerlingen hebben natuurlijk al een hoop aan hun hoofd; bij elk vak krijgen ze opdrachten en toetsen. De learning circle kwam daar nog bij. “Wij als leraren moesten de leerlingen steeds stimuleren om verder te gaan en niet op te geven. Vanuit de gedachte dat we moesten afmaken waaraan we begonnen waren, is dat toch gelukt.”

Tips voor andere leraren

“Ik zou een project als de learning circle aan iedereen willen aanraden. Je wordt er in ieder geval niet minder wijs van. Integendeel: we leren veel van elkaar op deze manier. Ook leer je veel nieuwe mensen kennen. Voor de leerlingen is het ook goed om af en toe iets nieuws te doen. Digitaal leermateriaal biedt daarbij veel mogelijkheden. Op deze manier ontstaat er een vorm van internationaal samen leren, waardoor niemand ‘achter’ hoeft te blijven.”