Lieselot Declercq

D-Teach

Lieselot Declercq is leraar, onderwijskundige en pedagoog. Tijdens onder meer  een onderzoeksstage in Brazilië ervoer ze zelf de meerwaarde van het online contact met familie en vrienden. Dit bracht haar op het idee van D-Teach: afstandsonderwijs voor leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs in  Vlaanderen. Een uitkomst voor Vlaamse leerlingen in het buitenland, maar ook voor kinderen die binnenkort naar Vlaanderen komen, of als extra studiebegeleiding naast de reguliere school.

Hoe het begon

Lieselot begon met D-Teach in oktober 2012, vanuit haar eigen ervaring en  het besef dat er steeds meer behoefte kwam aan goed afstandsonderwijs. “Tijdens mijn lerarenopleiding heb ik drie maanden in Zuid-Afrika lesgegeven. Daar merkte ik al hoe fijn het was om online contact te houden met familie en vrienden in België. Na deze ervaring volgde ik zelf afstandsonderwijs aan de Open Universiteit in Nederland. Dat principe – onderwijs anytime, anywhere – vond ik fantastisch.” Zo ontstond de basis van D-Teach. “Want waarom zou afstandsonderwijs niet ook mogelijk zijn voor het basis- en voortgezet onderwijs?” Weer later deed Lieselot een onderzoeksstage in Brazilië en hier ervoer ze opnieuw hoe fijn het was om familie en vrienden thuis via de webcam, virtueel maar in levenden lijve, te kunnen spreken. De missie van D-Teach is nu om aan leerlingen in het Vlaamse basis- en voortgezet onderwijs kwaliteitsvolle lessen te bieden, online, via een virtuele klas met ervaren leraren: gepersonaliseerd onderwijs, gebaseerd op de Vlaamse eindtermen.

Welke stappen heb je genomen?

“Tijdens mijn studie aan de Universiteit Gent kreeg ik de kans om via het centrum Durf Ondernemen mijn idee van distance teaching, of afstandsonderwijs, verder uit te werken. Inmiddels is er een hoop gebeurd, maar er moeten ook nog heel wat stappen genomen worden.” Om een goed project op te zetten, heeft Lieselot aan allerlei experts advies gevraagd. “Ik ben bij proffen te rade gegaan voor hun inhoudelijke expertise, bij ondernemers voor hun ondernemende expertise en kan nog steeds een beroep doen op mijn boekhouder en advocaat.”

Met die gedegen voorbereiding staat D-Teach inmiddels als een huis: “We werken met een virtuele klas, waarbij de visuele en auditieve interactie tussen leraar en leerling centraal staat. Door het gebruik van een webcam en een headset kunnen leerling en leraar rechtstreeks met elkaar communiceren. In de virtuele klas maken we ook gebruik van een whiteboard, waarop zowel de kinderen als de leraar kunnen schrijven, typen, filmpjes bekijken en online leermateriaal uitwisselen.” De virtuele klas wordt voornamelijk gebruikt als studiebegeleiding. De leerlingen in de klas krijgen wekelijks online les, maar maken ook zelfstandig online oefeningen tussendoor. “Voor de online oefeningen gebruiken we het materiaal van uitgeverijen of sturen we zelfontwikkelde oefeningen door. Ook gebruiken we leermateriaal van KlasCement. Voor de cultuurklasjes gebruiken we ook het materiaal van Karrewiet van Ketnet.”

Wat vinden de leerlingen daarvan?

“Ze zijn heel enthousiast. Kijk maar eens op onze website, d-teach.com. We ontvangen vaak leuke reacties van ouders en kinderen.”

Wat werkte goed, wat werkte minder goed?

“Het online lesgeven is heel efficiënt. Niemand hoeft zich te verplaatsen en je kan het werk vanuit elke plaats doen. De meeste van onze kinderen bevinden zich in het buitenland. Een goede internet-verbinding is dan natuurlijk wel essentieel.”

Tips voor andere leraren

“We leven in een digitale maatschappij, waarin kinderen en jongeren van nu zijn opgegroeid. Ons onderwijs moet hierop inspelen.” De tip van Lieselot voor andere leraren is dan ook: ga ervoor, en leer je leven lang bij! Dat komt niet alleen de leerlingen, maar ook jezelf ten goede: “Mijn passie voor onderwijs in het algemeen en internationalisering is door dit project ontzettend gegroeid.”