Renald Laing

Mediawijsheid op de basisschool

Renald Laing woont in Oranjestad en werkt aan het Instituto Pedagogico Arubano  (IPA). Zijn vakgebied omvat ict in het onderwijs en e-learning. Vanuit die positie motiveert hij toekomstige leraren om hun leerlingen mediawijs te maken. waarvoor ontwikkelde hij het project Mediawijsheid op de Basisschool. In dit project denken studenten na over het onderwijs van de toekomst, door zelf aan de slag te gaan met allerlei ict-tools.

Hoe het begon

Het project van Renald Laing dient een dubbel doel: niet alleen de basisschoolleerlingen die het uitvoeren worden mediawijzer, maar vooral de studenten van het IPA die de opdrachten ontwikkelen, leren een hoop over het gebruik van ict in het onderwijs. Renald ontwikkelde een opdracht waarbij zijn studenten in groepjes van drie zes weken lang op zoek gingen naar de invloed van toepassingen en ict in de samenleving. “Elke week kregen de groepjes een concrete opdracht, waarbij ze leerden werken met een specifieke ict-tool,” zegt Renald. “Ook presenteerden ze hun mening over die tool, met inhoudelijke onderbouwing.” De tools die de studenten moesten onderzoeken zijn Moodle, Prezi, YouTube, Wikipedia en Google+. “Studenten leren over de tools door ze te gebruiken, erover te praten en hun ervaringen te delen in de klas.” De basisgedachte daarbij is samenwerkend leren. “De studenten gebruikten de meeste tools wel al zelf, op Moodle na. Door er samen mee aan de slag te gaan, ontdekten ze de mogelijkheden voor gebruik in het onderwijs.”

Welke stappen heb je genomen?

Renald testte eerst zelf een aantal tools, voordat hij de opdracht aan zijn studenten gaf. “Ik heb Edmodo getest, en Schoology. Maar onze school had Moodle al gekozen als learning management system en elektronische leeromgeving, dus ik wilde ook het gebruik daarvan stimuleren en de studenten laten zien hoe gemakkelijk het te gebruiken is. En hoe goed je het kan inzetten in het onderwijs.” In Moodle zette Renald vervolgens al het nodige materiaal klaar: “Alle lessen, video’s, artikelen en opdrachten plaatste ik erin, samen met een aantal discussiestellingen per week.” Het thema bij de opdrachten en stellingen was de toekomst van het onderwijs. “Als eindopdracht maakten de groepjes een Prezi met als titel ‘Onderwijs op je school in 2020’. Hierin gaven ze een overzicht van alle weekopdrachten, waarin dus alle tools aan de orde kwamen en al hun ideeën over de inzet hiervan in het onderwijs van de toekomst.”

Wat vinden de leerlingen daarvan?

“De leerlingen vonden het super. Het was spannend voor hen en hoewel het in het begin moeilijk leek, bleek het in de loop van het project best mee te vallen. Ze vonden het een baanbrekende opdracht.”

Wat werkte goed, wat werkte minder goed?

Een nieuwe aanpak heeft altijd verbeterpunten. “Ik wilde te veel theorie en visievideo’s per les behandelen. In de les moesten studenten daarop reageren met aantekeningen en een mening. Omdat ik elke student individueel feedback wilde geven, was dat erg veel werk. Te veel informatie in een korte tijd beperkt ook het leerrendement.” Ook technische probleempjes verstoorden soms het proces. “De techniek en de internettoegang lieten soms te wensen over. Als alle studenten hetzelfde filmpje wilden kijken, liep het vast.”

Tips voor andere leraren

Renald ziet prachtige mogelijkheden voor digitaal leermateriaal in het onderwijs. “The sky is the limit, mits je genoeg tijd hebt om er samen mee aan de slag te gaan. Samenwerken is troef; je kan veel leren van elkaars fouten en ervaringen. Gun jezelf, je collega’s en je leerlingen tijd om ermee te leren werken. Werk samen en verdeel de taken, liefst over het hele eiland. Want alleen is maar alleen, en samen sta je sterker.”