Stefan van der Weide

Gamefication en meer...

Stefan van der Weide is leraar maatschappijleer en geschiedenis aan de middelbare school Stad & Esch in Meppel. Hij is een actief gebruiker van flipping the classroom, maar houdt zich ook bezig met gamification, gepersonaliseerd onderwijs en digitalisering van het onderwijs. Daarbij is hij een fervent Applegebruiker en blogt hij op zijn eigen site. Over zijn manier van ‘classroom flipping’ vertelt hij hier.

Hoe het begon

“Ik wilde het leren loskoppelen van het leslokaal.” Zo begon het project van Stefan van der Weide, waarin flipping the classroom centraal staat. Meer een manier van werken dan een project eigenlijk, aldus Stefan. Gestimuleerd door het laptop-per-leerling-concept van zijn school, Stad & Esch, verdiepte Stefan zich in de voors en tegens van het opschudden van de grenzen en mogelijkheden van het klaslokaal. Want daar komt flipping the classroom op neer: in plaats van een klassikale uitleg van de leraar, bekijken de leerlingen de uitleg op video, wanneer en waar dat hen uitkomt. De tijd in de klas kan op die manier besteed worden op allerlei manieren: aan individuele begeleiding, extra uitleg voor de leerlingen die dat nodig hebben en aan het maken van oefenopgaven. Of aan het spelen van educatieve games natuurlijk.

Welke stappen heb je genomen?

“Ik ben begonnen met het maken van video’s van mijn presentaties. Vanuit daar ben ik me verder gaan ontwikkelen. Ik heb me verdiept in de didactiek achter flipping the classroom, ben op zoek gegaan naar mensen die met dezelfde ontwikkelingen bezig waren. En natuurlijk heb ik veel geoefend met het maken van video’s.” De video’s van Stefan zijn voor iedereen toegankelijk via zijn website. Het vervangen van de klassikale uitleg door video’s, biedt mogelijkheden. “Doordat ik nu in de les meer tijd heb voor verwerking van de lesstof, kan ik allerlei opdrachten laten doen die aansluiten bij de passies van de leerling.” Denk bijvoorbeeld aan het schrijven van een songtekst over een onderwerp, zelf een video maken, een stripverhaal tekenen of een verhaal schrijven. “Je kan je lessen heel anders indelen door het gebruik van video’s. Dat kreeg ik eigenlijk pas door toen ik ermee bezig was.”

Wat vinden de leerlingen daarvan?

“De leerlingen moesten wel even wennen, maar na een tijdje ging het eigenlijk vanzelf. Ze pakken het gemakkelijk op. Met deze werkwijze kan je beter differentiëren, waardoor de leerlingen de lessen zelf ook anders ervaren. De lessen sluiten veel beter op hun ontwikkeling aan.”

Wat werkte goed, wat werkte minder goed?

“Het is van belang dat de video’s een bepaalde kwaliteit hebben. Leerlingen zijn een bepaalde standaard gewend en dat vraagt veel oefening. Ik moest daarvoor wel een stukje technische kennis vergaren.” Als hulpmiddelen gebruikte Stefan onder andere flippedlearning.org, Kennisnet en ScreenFlow, een opnameprogramma. Ook Twitter en YouTube hebben geholpen. Ondanks dat het wel een investering was, is het belangrijkste voor Stefan dat leerlingen veel profijt hebben van deze werkwijze. “Ze vinden het heel prettig om ‘altijd en overal’ te beschikken over de uitleg.”

Tips voor andere leraren

“Mijn tip voor andere leraren? Dat is simpel. Sta niet overal bij stil en begin!”