Vijay Sewradj

Leraar ICT

Vijay Sewradj is leraar ict op het Natuurtechnisch Instituut (NATIN), een mbo-school in Paramaribo. Zijn derdejaars studenten gaf hij de opdracht om educatieve programma’s voor kleuters te bedenken en te maken. Zo sloeg hij twee vliegen in  één klap: zijn studenten ontwikkelden programmeervaardigheden en er ontstonden nieuwe educatieve apps voor de jongste kinderen – mét een Surinaams tintje.

Hoe het begon

“Als vader van twee dochtertjes van 5 en 7, was ik al een hele tijd op zoek naar educatieve programma’s die voor hen geschikt zouden zijn. Helaas was er in het Nederlands niet veel te vinden. Zo kwam ik op het idee om mijn derdejaars studenten de opdracht te geven om voor deze doelgroep programma’s te ontwikkelen.” Vijay vond zo een praktische oplossing voor een zelf ervaren praktijkprobleem, waarbij het mes aan twee kanten sneed. Niet alleen kwamen er geschikte educatieve apps voor zijn kleintjes op de markt, maar ook daagde hij zijn studenten uit om een daadwerkelijk product te creëren. “De studenten van het derde jaar, richting ict-beheer en netwerkbeheer, krijgen het vak programmeren. Het is de bedoeling dat ze bekwaam zijn in ten minste één programmeertaal.” De opdracht van Vijay paste goed binnen die doelstelling en werd zodoende de eindopdracht voor dit vak: ontwikkel een educatief programma voor kleuters – mét een Surinaams tintje.

Welke stappen heb je genomen?

Vijay verwachtte dat zijn studenten zijn idee wel zouden kunnen waarderen – en dat klopte inderdaad. “De studenten waren erg enthousiast over het idee. Vervolgens heb ik zelf enkele thema’s bedacht en zo individuele opdrachten gemaakt.” De opdracht luidde uiteindelijk: maak een applicatie met minimaal twaalf figuren die betrekking hebben op het thema. “De bedoeling was dat een kind in de app op een figuur kan klikken en dan via audio hoort wat de figuur voorstelt. De studenten moesten zelf het geluid opnemen. Daarnaast moesten de foto’s de Surinaamse situatie weergeven. Ook werd er gelet op kindvriendelijkheid, bijvoorbeeld in de kleuren.”

Wat vinden de leerlingen daarvan?

“De studenten waren echt enthousiast. Sommige van hen hebben het product helemaal van scratch af gemaakt. Zij hebben ook het beeldmateriaal zelf ontworpen.”

Wat werkte goed, wat werkte minder goed?

Het project was van begin af aan een succes, mede door het enthousiasme van de studenten. “Hoewel het geen klas van de richting applicatieontwikkeling was, vonden ze het bijna allemaal echt een uitdaging. Een paar studenten heb ik moeten overtuigen van het nut van de opdracht, maar ook zij deden uiteindelijk goed mee.” Technische probleempjes kwamen natuurlijk voor. “De kwaliteit van het geluid, dat ze zelf moesten opnemen, was niet altijd even goed.”

Tips voor andere leraren

Vijay heeft zijn eigen praktijkervaring gebruikt om zijn studenten te motiveren een bijdrage te leveren aan de educatieve apps in Suriname. “Ik vind dat we hier in Suriname wat achterlopen wat betreft het ontwikkelen van digitale leermaterialen,” aldus Vijay. “Maar het internet biedt vele tools en mogelijkheden die je kan toepassen.” De juiste programma’s en werkvormen kunnen helpen de studenten of leerlingen te motiveren; ook dat heeft Vijay inmiddels in de praktijk ervaren.