Wesley van Steen

Stimmit Rekenen

Wesley van Steen is leraar aan het Vitalis College, onderdeel van het ROC West-Brabant. Hij geeft daar rekenonderwijs. Om het rekenen leuker te maken en om de leerlingen de lesstof beter te laten begrijpen, is hij aan de slag gegaan met de nieuwe rekenmethode Stimmit. Zelf werkte hij mee aan de ontwikkeling van deze methode. Daarbij horen uitlegfilmpjes die bij elke oefenvraag bekeken kunnen worden en die dienen als didactische ondersteuning bij de te maken opdrachten.

Hoe het begon

Al eerder probeerde Wesley het rekenonderwijs te vernieuwen, door het opzetten van een soort community. “We zijn al voor het derde jaar bezig met de vernieuwingen. De community was het eerste idee, maar had niet het gewenste effect. Dus zochten we verder. Het resultaat daarvan is Stimmit Rekenen.” Stimmit Rekenen is ontwikkeld in samenwerking met het ROC West-Brabant, waar Wesley werkzaam is. De methode helpt leerlingen hun rekenvaardigheden te verbeteren met behulp van video’s en animaties. Ook kan de leerling opgaven maken, aangepast aan zijn of haar niveau op basis van eerdere scores. Leerlingen én leraren kunnen digitaal de voortgang bekijken. Ter voorbereiding op het examen zijn er domeintoetsen en proefexamens.

Welke stappen heb je genomen?

Wesley werd als leraar benaderd om mee te denken over het format van Stimmit. “Ik heb meegeholpen met het opzetten van de vorm, het begin. Ook heb ik veel content aangedragen en vele uitlegfilmpjes gemaakt.” Best spannend, vond hij. Om dat goed te kunnen doen, heeft hij vooral gekeken naar andere digitale rekenmethoden en zich verdiept in online leren. “Verder ben ik betrokken geweest bij het maken van een instaptoets, die ervoor zorgt dat iedere student binnen de vier domeinen – getallen, verhoudingen, meten en meetkunde, en verbanden – op een actueel instapniveau start. Dat kan dus per domein verschillen.” Differentiatie ten top dus!

Wat vinden de leerlingen daarvan?

“De leerlingen reageerden heel positief. Aan de methode is namelijk ook gamification toegevoegd: studenten kunnen sterren en stickers behalen. Daardoor ontstaat er een natuurlijke competitiestrijd. Rekenen wordt gaaf!” Wat werkte goed, wat werkte minder goed? Stimmit is een nieuwe methode, en elk nieuw project heeft te maken met verbeterpunten. Stimmit heeft een manier bedacht om die verbeterpunten direct van de gebruikers terug te krijgen. “Bij iedere vraag hebben we een
feedbackmogelijkheid aangebracht. Dat zorgt ervoor dat iedere gebruiker een reactie kan geven op elke opgave. Daardoor krijgt de servicedesk inzicht in de problemen en spoort hij mogelijke fouten op.”

Tips voor andere leraren

Hoewel digitaal leermateriaal een hoop mogelijkheden biedt, zijn goede leraren net zo belangrijk, denkt Wesley. “De uitdaging, zeker bij dit soort leermateriaal, zit in de pedagogische ondersteuning. Al het didactische materiaal is gedigitaliseerd of kan in de toekomst gedigitaliseerd worden. Ondersteuning in de vorm van een schouderklopje, directe feedback of intonatie is niet te digitaliseren. Empathie is en blijft het sleutelwoord tot zelfvertrouwen, inzicht en ontwikkeling.” Voor andere leraren die met digitaal materiaal aan de slag gaan, heeft hij dan ook de volgende tip: “Blijf dicht bij de kern. Kinderen, studenten en leraren zijn levende wezens. Het aanbieden van digitaal leermateriaal is niet in ieder format te realiseren. De hamvraag is: hoe ga je dit pedagogisch begeleiden?”