Wouter Poot

Gamemaker

Wouter Poot is leraar van groep 7/8 in het speciaal basisonderwijs. Hij werkt op de J.H. Donnerschool in Hilversum. Voor zijn masteropleiding Special Educational Needs verdiepte hij zich in nieuwe media op school, met name in het gebruik van het programma GameMaker. Sindsdien voert hij elk jaar een project uit waarbij het maken van een game centraal staat.

Hoe het begon

Op zijn school, de J.H. Donnerschool, is Wouter Poot naast leraar ook mediacoach. In zijn lessen maakt hij daarom veelvuldig gebruik van digitaal leermateriaal. “We werken op school bijvoorbeeld met Gynzy en sinds een jaar ook met KlasseTV. Toen ik voor mijn opleiding SEN een onderzoek op mijn eigen school moest doen, was het dan ook logisch dat ik aan de slag zou gaan met nieuwe media. Ik heb gekozen voor het maken van een eigen computergame met het programma GameMaker.” In zijn onderzoek keek Wouter naar het effect van een serious game op de samenwerkingsvaardigheden van leerlingen. Maar sinds deze eerste kennismaking met GameMaker gebruikt hij het ieder jaar. “Ik laat leerlingen nu elk jaar in tweetallen een eigen game programmeren.”

Welke stappen heb je genomen?

Voor zijn onderzoek verdiepte Wouter zich in de lesmethode van GameMaker. “Op GameMaker4School is een complete lesmethode te bestellen, waarbij de gebruiker stap voor stap leert werken met GameMaker. Ook heb ik diverse boeken besteld via de site. Voordat ik met de leerlingen aan de slag ging, heb ik eerst zelf geoefend met het programma. Toen ik de basis begreep, ben ik met de leerlingen begonnen. Na een paar weken hadden zij al meer geleerd dan ik!” Momenteel volgt Wouter een online cursus op Gamescool, om nog meer te leren over het werken met serious games in de klas.

Wat vinden de leerlingen daarvan?

“Leerlingen zijn altijd enthousiast als er mediawijsheid op het programma staat. Werken met de computer en informatie opzoeken op tablet of telefoon sluiten helemaal aan bij hun leefwereld.”

Wat werkte goed, wat werkte minder goed?

Het werken met GameMaker is voor veel leerlingen een nieuwe bezigheid. “Voor sommige leerlingen blijkt het programmeren moeilijk, wat leidt tot frustratie. Het is belangrijk om als leraar genoeg basiskennis te hebben, zodat je deze leerlingen kan ondersteunen.” Werken met GameMaker vraagt dus een goede voorbereiding van de leraar. “Het was niet altijd gemakkelijk om naast de dagelijkse onderwijstijd ook nog tijd vrij te maken om me te verdiepen in digitaal leermateriaal. Prioriteiten stellen werd daardoor voor mij heel belangrijk.” Eenmaal aan het werk met het maken van games is het voor de leerlingen wel heel motiverend. “De leerlingen zien gelijk het resultaat van hun handelingen. Dat werkt heel goed.”

Tips voor andere leraren

“In de toekomst zal er alleen maar meer digitaal leermateriaal gebruikt worden. Workshops en diverse trainingen zijn nodig om iedereen in het onderwijs up-to-date te houden. Bovendien loop je als leraar het risico te verdwalen in het aanbod; er is zoveel te vinden en je ziet al snel door de bomen het bos niet meer. Een goede start is om de site van Kennisnet te gebruiken. Daar staan complete lespakketten over mediawijsheid, die ook aansluiten op de kerndoelen van het onderwijs.” Verder raadt Wouter aan om goed te overleggen met collega’s. “Bespreek in je team wat je precies wil doen met digitaal leermateriaal. Grote kans dat een collega met ervaring kan helpen.”